Участие на български арфисти в майсторски клас на проф. Сузана Клинчарова в Париж, Opus Artis Paris, 2023

Участие на български арфисти в майсторски клас на проф. Сузана Клинчарова в Париж, Opus Artis Paris, 2023
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Милена Георгиева Шушулова-Павлова проф. д-р
Статус:
действащ

Участие на 4 арфисти (най-добрите участнички) в Майсторски клас на проф. Сузана Клинчарова в Париж, Франция и провеждане на заключителен концерт с тяхно участие.