Участие на преподаватели от НБУ в междудепартаментен пътуващ семинар “ПАРИЖ” в детайли – дизайн, съвременно изкуство и литература в рамките на проект ERUA

Участие на преподаватели от НБУ в междудепартаментен пътуващ семинар “ПАРИЖ” в детайли – дизайн, съвременно изкуство и литература в рамките на проект ERUA
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Димитър Иванов Трендафилов гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на междудепартаментен пътуващ семинар “ПАРИЖ” в детайли – дизайн, съвременно изкуство и литература в рамките на проект ERUA с участие на преподаватели от НБУ и 20 студенти от деп. “Изящни изкуства”, “Дизайн”, “Нова българистика”. По време на семинара ще се проведе и среща между ректорите на НБУ и Университет Париж 8.