Научно-изследователски проект и участие на екип от НБУ в Invited session “Innovations in Assessment, Education and Interventions for Children with Developmental Disorders” с 3 научни доклада в Innovation in Medicine and Healthcare 14-16 June 2023 (KES-InMed-23)

Научно-изследователски проект и участие на екип от НБУ в Invited session “Innovations in Assessment, Education and Interventions for Children with Developmental Disorders” с 3 научни доклада в Innovation in Medicine and Healthcare 14-16 June 2023 (KES-InMed-23)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Полина Михова Михова доц. д-р
Статус:
действащ

Онлайн участие на екип преподаватели и докторанти от деп. “Здравеопазване и социална работа” с 3 доклада в международна конференция Innovation in Medicine and Healthcare 14-16 June 2023 (KES-InMed-23) и представяне на проучвания.