Участие с представяне на доклад и публикуване на изследване в International Conference on Education and New Developments 2023 (END 2023) 24 to 26 of June 2023 – Lisbon, Portugal

Участие с представяне на доклад и публикуване на изследване в International Conference on Education and New Developments 2023 (END 2023) 24 to 26 of June 2023 – Lisbon, Portugal
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Александър Венциславов Пожарлиев гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на гл. ас. д-р Александър Пожарлиев с доклад “Trends in learning group performance in problem-solving simulations” в International Conference on Education and New Developments 2023 (END 2023) в Лисабон, Португалия.