Временно завинаги – танцов спектакъл, департамент “Театър”

Временно завинаги – танцов спектакъл, департамент “Театър”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Татяна Стоянова Соколова доц. д-р
Статус:
действащ

Подготовка за танцов спектакъл от четири миниатюри с участие на студенти от всички курсове в специализацията “Танцов театър”, заедно със студенти по актьорско майсторство към деп. “Театър” и МП към деп. “Музика”.