Развитие на учебните програми в ПН 3.7 Администрация и управление, 3.8 Икономика и 3.9 Туризъм: качество на съдържанието и инструменти при оценяването”, Сапарева баня, хотел “Петте елемента”, 31.03.-02.04.2023

Развитие на учебните програми в ПН 3.7 Администрация и управление, 3.8 Икономика и 3.9 Туризъм: качество на съдържанието и инструменти при оценяването”, Сапарева баня, хотел “Петте елемента”, 31.03.-02.04.2023
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Кристиян Стоянов Хаджиев проф. д-р
Статус:
действащ

Осъществяване на междудепартаментен семинар с участие на преподаватели от деп. “Администрация и управление” и деп. “Икономика” за обмяна на добри практики, мнения и опит в областта на преподаването, оценяването и повишаване качеството на учебния процес.