Участие на д-р Павлина Величкова като единствен селектиран лектор от България с доклад и презентация “Moodle as an E-Music Theory platform for students tests, examination and competition in New Bulgarian University” на Международен научен семинар и заключителна среща на HARMA+

Участие на д-р Павлина Величкова като единствен селектиран лектор от България с доклад и презентация “Moodle as an E-Music Theory platform for students tests, examination and competition in New Bulgarian University” на Международен научен семинар и заключителна среща на HARMA+
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Павлина Асенова Величкова д-р
Статус:
действащ

Участие на д-р Павлина Величкова с доклад и презентация “Moodle as an E-Music Theory platform for students tests, examinations and competition in New Bulgarian University” на Международен научен семинар и част от заключителна среща на HARMA+ Проект: “Стратегическо партньорство – карта на преподавателските практики и педагогическите иновации в областта на музикалната теория във висшите образователни институции за музика”, Гданск, Полша.