Практически семинар по мода “A Magazine Reader” с лектори Femke de Vries и Zuzana Kostelanska (Нидерландия)

Практически семинар по мода “A Magazine Reader” с лектори Femke de Vries и Zuzana Kostelanska (Нидерландия)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Яна Олег Дворецка доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на практически семинар по мода “A Magazine Reader” с лектори Femke de Vries и Zuzana Kostelanska с участие на студенти от III и IV година на БП “Мода”.