Instruments for Early Language Assessment and Research in Bulgarian

Instruments for Early Language Assessment and Research in Bulgarian
Финансиране:
Външен

Regional research Competition - World Bank

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Елена Петрова Андонова доц. д-р
Статус:
реализиран