БГ Playback фестивал 2023 г. - “Да бъдем заедно – Социални измерения в Playback театъра

БГ Playback фестивал 2023 г. - “Да бъдем заедно – Социални измерения в Playback театъра
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Антоанета Христова Петрова доц. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на “БГ Playback фестивал 2023 г. - “Да бъдем заедно – Социални измерения в Playback театъра” в НБУ с участие на студенти и alumni от НБУ, участници от Украйна, настанени в центрове за бежанци в гр. Варна и гр. Бургас. В програмата на фестивала за включени 7 уъркшопа с гост-лектори и преподаватели от НБУ.