В подкрепа на домакинството на НБУ на 63-ия Конгрес на Международната асоциация на икономистите с френски език (AIELF) “Факти и теории за нестабилността в икономиката и управлението

В подкрепа на домакинството на НБУ на 63-ия Конгрес на Международната асоциация на икономистите с френски език (AIELF) “Факти и теории за нестабилността в икономиката и управлението
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Юлиана Божидарова Хаджичонева доц. д-р
Статус:
действащ

Посещение на председателя на Международна асоциация на икономистите с френски език – проф. Ален Редслоб, провеждане на работни срещи и културна програма с цел подпомагане организацията на 63-ия Конгрес на Асоциацията (AIELF).