Подкрепа на изследователска дейност на екип от преподаватели от департамент Администрация и управление на НБУ и участието им в Международен конгрес ERACON 2023

Подкрепа на изследователска дейност на екип от преподаватели от департамент Администрация и управление на НБУ и участието им в Международен конгрес ERACON 2023
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Мария Александрова Иванова доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на 2 преподавали от НБУ с доклади в Международен конгрес ERACON 2023 (платформа за обмен на иновативни образователни методи и добри практики за разрешаване на предизвикателства, възникващи в системата на образованието и обучението) в Университета “Тор Вергата” в Рим, Италия (26-30 юни 2023 г.).