Световен конкурс по студена обработка GCWC в Светла над Сазава, Чешка република

Световен конкурс по студена обработка GCWC в Светла над Сазава, Чешка република
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Моника Найденова Найденова гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на 5 студенти от НБУ с проекти в световен конкурс по студена обработка върху стъкло в Светла над Сазава, Чешка република.