Видеоконферентен курс по Телемедицина в НБУ директно от Донецк, Украйна, Април 2013

Видеоконферентен курс по Телемедицина в НБУ директно от Донецк, Украйна, Април 2013
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Полина Михова Михова доц. д-р
Статус:
реализиран

Проектът представлява 30 часов курс от лекции по Телемедицина на английски език за 50 студента от Департамент „Здравеопазване и социална работа” с лектора – проф.д-р Антон Владзимирский, който се проведе с помощта на видеоконферентен специализиран софтуер през м. април 2013 г. в НБУ. Това е нов вид обучение, което преодолява границите и времевите ограничения. Въвеждането на такъв иновативен подход допринесе качествено за развитието на студентите като бъдещи специалисти в областта. Обучението повиши и квалификацията им, както в конкретната област, така и в обогатяване на терминологичния им апарат.
На база трайното сътрудничество, екип от България в състав – Ж. Винарова, П. Михова и И. Пенджуров участва също посредством видеоконферентна връзка в VI Международен научен форум по ТЕЛЕМЕДИЦИНА – „ОПЫТ & ПЕРСПЕКТИВЫ” 19 -20 март 2013, Донецк, Украйна, където демонстрира авторски резултати и нови изследвания в предметната област на събитието с 3 мултимедийни презентации и 3 публикации: “Conceptual model for digital scheduling system for Medical Military Academy“, Bulgaria, I. Pendzurov, P. Mihova, G. Bocheva; “The doctor online – requirements for specific competemcies and skills“, J. Vinarova, P. Mihova; “Working hypothesis modeling for development of Computer Ensured Commmunication in selected medical units“, P. Mihova, J. Vinarova, I. Pendzhurov, S. Ranchev


Екип:

  • доц. д-р Полина Михова - преподавател
  • проф. Живка Винарова д. м. н. - преподавател
  • гл. ас. д-р Илия Пенджуров - преподавател
  • Галина Бочева - студент