Подготовка на Антология Средновековен театър

Подготовка на Антология Средновековен театър
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Виолета Атанасова Дечева проф. д.н.
Статус:
реализиран

Проектът има за цел да се подберат, преведат и подготвят за издаване в антология текстове, свързани с феномена на средновековния театър и представящ различните форми на зрелищната култура на Средновековна Европа и Византия - перформативни жанрове и исторически свидетелства за тях, драми, дворцови и катедрални церемониали, гилдийни продукции, интерпретативни текстове в тази област.
Подборът на текстовете в антологията и предговорът към нея е дело на д-р Слава Янакиева. Преводите бяха направени от нея и от проф. дфн. Весела Генова и гл. ас. д-р Сергей Стефанов. Антологията е снабдена с илюстрации и обяснителни бележки към всеки от текстовете.
В резултат от реализирания проект ще бъде запълнена реална празнина в цял раздел от театралните и медиевистичните изследвания в България. Антологията ще бъде ценна помагало както за студенти, така за и преподаватели както по театър, така и по литература, история, антропология, културология. Тя може да се използва и от драматурзи и артисти в различни сфери на изкуството.
Подобна антология на средновековния театър ще е първото издание с подобни текстове в България, което го прави важна начална стъпка в запълването на академичната празнина. С него ще се отвори перспектива към по-детайлни публикации в тази област.
Ще бъде също необходима в учебния процес на департамент „Театър“ и ще е съобразена с програмите в него.


Постигнати резултати


1. използване на текстовете в обучителния процес към курсовете на д-р Янакиева от 2023/24 г. и др. курсове с хуманитарна насоченост;
2. перспектива за още проучвания и запълване на празнина в раздела от театрални и медиевистични изследвания и по-детайлни публикации по темата;