Следвай Антигона

Следвай Антигона
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Статус:
действащ

Театрална и аудиовизуална акция “Следвай Антигона” в различни пространства на територията на НБУ с участие на студенти от НБУ.