Изнесено практическо обучение “Летни дни на артистичния дизайн на Летни дни на дизайна” 2023

Изнесено практическо обучение “Летни дни на артистичния дизайн на Летни дни на дизайна” 2023
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Борис Кирилов Сергинов проф. д-р
Статус:
действащ

Организация и провеждане на събития (уъркшопи/творчески работилници, изложби и пътуващ семинар) в рамките на Летни дни на артистичния дизайн 2023 г. с участие на студенти от БП “Интериорен дизайн” и МП “Пространствен дизайн”.