Изследователски проект: Предизвикателства пред терапията и обучението на деца с нарушения в развитието по време на пандемията COVID-19

Изследователски проект: Предизвикателства пред терапията и обучението на деца с нарушения в развитието по време на пандемията COVID-19
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Маргарита Димитрова Станкова доц. д-р
Статус:
действащ

Представяне и публикуване на резултатите от 3 изследвания, свързани с предизвикателствата пред терапията и обучението на деца с нарушения в развитието по време на пандемията Covid-19, изготвени от преподаватели и докторанти от НБУ.