Отпечатване на двойно CD “ТРАДИЦИЯ И БЪДЕЩЕ” на хартиен носител и на CD

Отпечатване на двойно CD “ТРАДИЦИЯ И БЪДЕЩЕ” на хартиен носител и на CD
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Милена Георгиева Шушулова-Павлова проф. д-р
Статус:
действащ

Довършителни дейности по изработването на двоен диск “Традиция и бъдеще” на деп. “Музика” по случай 30 години НБУ.