Участие на НБУ в XXXV Републиканска студентска олимпиада по програмиране

Участие на НБУ в XXXV Републиканска студентска олимпиада по програмиране
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Методи Георгиев Трайков доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на отбор студенти от деп. “Информатика” в XXXV Републиканска студентска олимпиада по програмиране в Бургас.