Национална олимпиада по маркетинг – организация, провеждане, графична идентичност

Национална олимпиада по маркетинг – организация, провеждане, графична идентичност
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Стефания Темелкова Темелкова гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Организация и провеждане на национална олимпиада по маркетинг за студенти – 11 отбора от 6 университета.