Участие на студенти и преподаватели в международното Арт изложение Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2023, състоящо се в град Прага

Участие на студенти и преподаватели в международното Арт изложение Prague Quadrennial of Performance Design and Space 2023, състоящо се в град Прага
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Христина Пламенова Дякова гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Посещение и участие на студенти от НБУ в международното Арт изложение Prague Quadrennial of Performance Design and Space, разпределени в три групи в рамките на периода на квадриеналето. НБУ участва с обект в общ студентски павилион на изложението заедно с НХА, НАТФИЗ и АМТИИ в секция “Студентски изложби”.