Интензивен курс – Impasto and abstract painting for Everyone проект ERUA /работен пакет 3/

Интензивен курс – Impasto and abstract painting for Everyone проект ERUA /работен пакет 3/
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Христо Василев Чукурлиев гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на интензивен курс по проект ERUA, достъпен за студентите от всички университети от Алианса.