Партньорство с Асоциация “Фестивалите в България” в рамките на Банско Джаз Фестивал 2023

Партньорство с Асоциация “Фестивалите в България” в рамките на Банско Джаз Фестивал 2023
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Мартин Томов Стоянов
Статус:
действащ

Участие на Фолк-джаз формация на НБУ в Банско Джаз Фест 2023.