Отвъд мрежата

Отвъд мрежата
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Статус:
действащ

Създаване на интердисциплинарно и мултижанрово театрално представление “Отвъд мрежата” от студенти от МП “Театрално изкуство и общество” като част от репертоарните заглавия на Университетски театър на НБУ.