Фотографска работилница” 22/23 Пролетен семестър

Фотографска работилница” 22/23 Пролетен семестър
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Енчо Найденов Найденов доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на еднодневни уъркшопи като част от проекта “Фотографска работилница” с 3 гост лектори с интердисциплинарна насоченост към студентите и програмите, занимаващи се с визуални изкуства в НБУ и откриване на изложба “Галерия Дебют” със студентски творби в НБУ като част от Летен семестър 2022/23.