Организиране на конференция Cognitive Science – Approaches and Results towards Artificial Intelligence 2023

Организиране на конференция Cognitive Science – Approaches and Results towards Artificial Intelligence 2023
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Велина Тодорова Славова проф. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на международна конференция Cognitive Science – Approaches and Results towards Artificial Intelligence 2023 в НБУ.