19-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – 2023. 19th Annual International CSECS Conference on Computer Science and Education in Computer Science CSECS 2023, June 28-29, 2023, индексирана в Scopus

19-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика – 2023. 19th Annual International CSECS Conference on Computer Science and Education in Computer Science CSECS 2023, June 28-29, 2023, индексирана в Scopus
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Росица Иванова Голева доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на преподаватели и студенти от деп. “Информатика” с 14 съвместни доклада в 19-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика, организирана от НБУ съвместно с Университета по приложни науки на Фулда, Германия и Университета на Бостън (Метрополитен Колидж), САЩ.