Финансиране на публикация за участие в международна научна конференция EAI CSECS 2023

Финансиране на публикация за участие в международна научна конференция EAI CSECS 2023
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Йоана Атанасова Иванова гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на преподаватели от деп. “Телекомуникации” със съвместен доклад в 19-та Международна конференция по информатика и обучение по информатика, организирана от НБУ съвместно с Университета по приложни науки на Фулда, Германия и Университета на Бостън (Метрополитен Колидж), САЩ.