Участие в студентски театрален фестивал “Сцена на края на града”, Хасково, 2023

Участие в студентски театрален фестивал “Сцена на края на града”, Хасково, 2023
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
действащ

Участие на 2 дипломни спектакъла “Репетиция от грешки” (студенти от БП “Театър”) и “Проблем” (студенти от МП “Театрално изкуство и общество”) във второто издание на Студентски театрален фестивал “Сцена на края на града” в гр. Хасково.