Научна конференция, посветена на 125-та годишнина от рождението на професор Константин Кацаров, под надслов: “Творчеството на проф. Константин Кацаров през призмата на съвременното право

Научна конференция, посветена на 125-та годишнина от рождението на професор Константин Кацаров, под надслов: “Творчеството на проф. Константин Кацаров през призмата на съвременното право
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Веселина Неделчева Манева проф. д-р
Статус:
действащ

Организиране и провеждане на научна конференция, посветена на 125-та годишнина от рождението на професор Константин Кацаров в НБУ и представяне на новото издание на изследователския труд на проф. Кацаров “Материална основа и правна природа на индустриалната собственост. Сравнително изследване и опит за теория в системата на българското право” (първо издание: София, 1929 г.).