Посещение на 18-то Венецианско Архитектурно биенале, Венеция, Италия” на студенти от модул “Керамика и порцелан. Дигитални форми” към БП “Визуални изкуства”, МП “Керамика и порцелан. Съвременни дигитални форми” и студенти от МП “Архитектура”

Посещение на 18-то Венецианско Архитектурно биенале, Венеция, Италия” на студенти от модул “Керамика и порцелан. Дигитални форми” към БП “Визуални изкуства”, МП “Керамика и порцелан. Съвременни дигитални форми” и студенти от МП “Архитектура”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Моника Петрова Попова проф. д-р
Статус:
действащ

Посещение на студенти и преподаватели от деп. “Изящни изкуства” и деп. “Архитектура” на 18-то Венецианско Архитектурно биенале и участие в уъркшопи, лекции, дискусии, пърформанси, прожекции, семинари и др.