НБУ за българския блус на колела 2023

НБУ за българския блус на колела 2023
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Христо Христов Панчугов ас.
Статус:
действащ

Подпомагане на музиканти и независимата фестивална култура – съорганизаторство на 15-тото издание на Миндя Рок Фест с участие на музикалните групи “Бобо, Тошо и Табаков” на проф. Сергинов, “Магистри” на проф. Дайнов и др.