Участие с научен доклад и публикация на международната конференция 18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems FedCSIS (IEEE #57573), Варшава, Полша, 17-20 септември

Участие с научен доклад и публикация на международната конференция 18th Conference on Computer Science and Intelligence Systems FedCSIS (IEEE #57573), Варшава, Полша, 17-20 септември
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Ласко Маринов Ласков доц. д-р
Статус:
реализиран

Международната конференция Conference on Computer Science and Intelligence Systems FedCSIS тази година се проведе за осемнадесети път в град Варшава, Полша. FedCSIS е престижна международна конференция по научните направления компютърни науки и интелигентни системи с участници от престижни университети и научни звена от Полша, Германия, Испания, Великобритания, България и др. Подробна информация за конференцията може да бъде открита на нейната Интернет страница: https://fedcsis.org/.

Тази година департамент „Информатика“ на Нов Български университет беше представен от доклада на доц. д-р Ласко Ласков и проф. д-р Марин Маринов със заглавие Pareto Optimal Solutions of the Biobjective Bottleneck Assignment Problem. Докладът изнесе доц. д-р Ласко Ласков.


Постигнати резултати


1. Статията е приета за публикуване и ще бъде издадена в сборника с доклади към конференцията, който е индексиран в IEEE Explore, Scopus и Web Of Science.