Участие в 32-ри международен икономически форум “Нови ценности за стария континент – Европа на прага на промяна

Участие в 32-ри международен икономически форум “Нови ценности за стария континент – Европа на прага на промяна
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Иван Иванов Начев гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на Христо Панчугов в 32-ри международен икономически форум “Нови ценности за стария континент – Европа на прага на промяна” с доклад като част от панела “Черноморския басейн в контекста на настоящата геополитическа ситуация”.