Проект за разработване на изложба “Студентски фотографски конкурс на НБУ” Есен 23/24, департамент “Кино, реклама и шоубизнес”, програма “Фотография и видеография” и УПИЗ Лаборатория по фотография

Проект за разработване на изложба “Студентски фотографски конкурс на НБУ” Есен 23/24, департамент “Кино, реклама и шоубизнес”, програма “Фотография и видеография” и УПИЗ Лаборатория по фотография
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Енчо Найденов Найденов доц. д-р
Статус:
действащ

Подготовка на изложба “Студентски фотографски конкурс на НБУ” Есен 23/24 на департамент “Кино, реклама и шоубизнес”, програма “Фотография и видеография” и УПИЗ Лаборатория по фотография.