Изследователски проект за проучване на приноса на Цветан Тодоров за създаване на експериментални образователни форми в Университета Париж 8-Сен Дени и обогатяване на архив “Цветан Тодоров” в НБУ

Изследователски проект за проучване на приноса на Цветан Тодоров за създаване на експериментални образователни форми в Университета Париж 8-Сен Дени и обогатяване на архив “Цветан Тодоров” в НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Радосвета Трендафилова Кръстанова-Канева гл. ас. д
Статус:
действащ

Проучване на приноса на Цветан Тодоров за създаване на експериментални образователни форми в Университета Париж 8-Сен Дени и обогатяване на архив “Цветан Тодоров” в НБУ.