Подкрепа на изследователка дейности и участие на преподаватели от НБУ в конгрес “Един свят – много култури” и международна интердисциплинарна конференция “Културните трансформации като предизвикателство пред съвременния свят

Подкрепа на изследователка дейности и участие на преподаватели от НБУ в конгрес “Един свят – много култури” и международна интердисциплинарна конференция “Културните трансформации като предизвикателство пред съвременния свят
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Теодора Велева Ризова доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на доц. д-р Теодора Ризова и гл. ас. д-р Милка Хаджикотева в конгрес “Един свят – много култури” и международна интердисциплинарна конференция “Културните трансформации като предизвикателство пред съвременния свят” във Варшава, Полша с доклади.