Финансиране на отбор от студенти от департамент “Право” на НБУ за участие в международно състезание Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2023/2024

Финансиране на отбор от студенти от департамент “Право” на НБУ за участие в международно състезание Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2023/2024
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Катерина Бориславова Йочева доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на отбор от студенти от МП “Право” в Международно състезание Philip S. Jessup International Law Moot Court Competition – симулация на спорт между две държави пред Международни съд на ООН с писмени и устни пледоарии като ищец и ответник. Състезанието протича в три етапа – самостоятелна подготовка и представяне на писмени пледоарии, национален кръг и участие на национален представител в световния кръг в САЩ.