Участие на годишната конференция на Международната асоциация на университетите, Доха, 2023 г.

Участие на годишната конференция на Международната асоциация на университетите, Доха, 2023 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Димитър Иванов Трендафилов гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Участие на гл. ас. д-р Димитър Трендафилов в годишната конференция на Международната асоциация на университетите, Доха, Катар и представяне на консорциума и проект ERUA съвместно с ректорът на Университета “Мюколас Ромерис”, Литва.