Участие на студенти в международен форум и фестивал, Румъния, със спектакъла “Временно завинаги” и участие на преподавател в семинар към фестивала

Участие на студенти в международен форум и фестивал, Румъния, със спектакъла “Временно завинаги” и участие на преподавател в семинар към фестивала
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Анна Людмилова Пампулова доц. д-р
Статус:
действащ

Участие на студенти и преподавател ас. Яница Атанасова в международен форум и фестивал, Румъния със спектакъла “Временно завинаги” и провеждане на обучителен семинар на ас. Яница Атанасова в рамките на фестивала.