Филмова лаборатория “Нов дубъл”, издание 2023

Филмова лаборатория “Нов дубъл”, издание 2023
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Богомил Цветанов Калинов гл. ас. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на практическо обучение Зимна школа в Елена с 40 студенти от деп. “Кино, реклама и шоубизнес”. “Нов дубъл” е наследник на Арт школа “Варвара”.