Национално състезание за ученици “Убеди ме! Победи ме! 2023 г.

Национално състезание за ученици “Убеди ме! Победи ме! 2023 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Петя Стефанова Неделева доц. д-р
Статус:
действащ

Организация и провеждане на национално ученическо състезание “Убеди ме! Победи ме!” (разрешаване на конкретен казус и симулация на медиационна процедура) за ученици от X-XII клас в НБУ.