Въвеждане на платформа за събиране и анализа на мнение Holler.live

Въвеждане на платформа за събиране и анализа на мнение Holler.live
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Юлияна Чавдарова Гълъбинова доц. д-р
Статус:
действащ

Интегриране на нова платформа за моментална обратна връзка от студенти, преподаватели, администрация и външни публики – holler.live, създадена от Маркет Линкс.