Създаване на медиен StartUp: информационен блог NewBlog 4U

Създаване на медиен StartUp: информационен блог NewBlog 4U
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Евелина Радославова Андреева
Статус:
действащ

Създаване на университетска медийна платформа, чието съдържание се прави от студенти в курс “Медиен мениджмънт и създаване на журналистическо съдържание”.