Подпомагане реализирането на творчески проект “МАЙКА” в галерия “Райко Алексиев”, с куратор Моника Попова, чрез отпечатване на каталог от изложбата

Подпомагане реализирането на творчески проект “МАЙКА” в галерия “Райко Алексиев”, с куратор Моника Попова, чрез отпечатване на каталог от изложбата
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Моника Петрова Попова проф. д-р
Статус:
действащ

Реализиране на изложба (творчески проект) на проф. Моника Попова “Майка” в галерия “Райко Алексиев” (1 – 23 февруари 2024 г.) и подготовка на каталог.