Финансиране на такса публикуване на приета за печат обзорна статия “Diversity and Mechanisms of Action of Plant, Animal and Human Antimicrobial Peptides” в научното списание “Antibiotics-MDPI”, Q1, IF – 4,9

Финансиране на такса публикуване на приета за печат обзорна статия “Diversity and Mechanisms of Action of Plant, Animal and Human Antimicrobial Peptides” в научното списание “Antibiotics-MDPI”, Q1, IF – 4,9
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Галина Христова Сачанска доц. д-р
Статус:
действащ

Заплащане на такса за публикация на приета за печат статия “Diversity and Mechanisms of Action of Plant, Animal and Human Antimicrobial Peptides” в научно списание “Antibiotics-MDPI”.