Подкрепа на изследователска дейност на екип от преподаватели от департамент “Администрация и управление” и департамент “Икономика” на НБУ и участието им в VII Международна научно-практическа конференция “СЪВРЕМЕННИТЕ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ: УПРАВЛЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВИ И РЕШЕНИЯ”, 16-18 февруари 2024 г., гр. Ниш, Сърбия

Подкрепа на изследователска дейност на екип от преподаватели от департамент “Администрация и управление” и департамент “Икономика” на НБУ и участието им в VII Международна научно-практическа конференция “СЪВРЕМЕННИТЕ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ: УПРАВЛЕНИЕ, ПЕРСПЕКТИВИ И РЕШЕНИЯ”, 16-18 февруари 2024 г., гр. Ниш, Сърбия
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Кристиян Стоянов Хаджиев проф. д-р
Статус:
действащ

Участие на преподаватели от НБУ (деп. “Администрация и управление” и деп. “Икономика”) в VII Международна научно-практическа конференция “Съвременните социално-икономически системи: Управление, перспективи и решения”, 16-18 февруари 2024 г. в гр. Ниш, Сърбия.