Без думи

Без думи
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Статус:
действащ

Заснемане на дипломен късометражен игрално-документален филм “Без думи” за студенти от БП “Кино и телевизия”.