Фотографска работилница 23/24 Есенен семестър

Фотографска работилница 23/24 Есенен семестър
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Енчо Найденов Найденов доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на еднодневни майсторски класове като част от проекта “Фотографска работилница” с 3 гост лектори с интердисциплинарна насоченост към студентите и програмите, занимаващи се с визуални изкуства в НБУ.